[QUIZ] BXH VUI DU XUÂN

DANH SÁCH CÂU HỎI

KỲ 2 – LỄ HỘI MÙA XUÂN – MIỀN BẮC

Hạn chót tham gia: 23H59 20/01/2023

KỲ 1 – TRĂM HOA ĐUA NỞ

Hạn chót tham gia: 23H59 18/01/2023

BXH TỔNG

RankUidAvatarUserNameRankingScore
1IOAFOA6Ahttps://img.uploadbeat.me/image/9ff1e7a70de0e4bebdf1.jpgNobitav6
2IOAOA0F6https://img.uploadbeat.me/image/52322726d6613f3f6670.jpgMai Anh6
3IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/38c46baaa5ed4cb315fc.jpgNguyễn Nga6
4IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ec81517fa50130e4a41.jpgSuongvo6
5IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy6
6IW686DI6https://img.uploadbeat.me/image/b5f46648fe0f17514e1e.jpgKimCương Nt6
7IOBA77ZBhttps://img.uploadbeat.me/image/ab31e5f729b0c0ee99a1.jpgTuấn Vân �khàn-cún�6
8IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi6
9IO7780UBhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTrần Vi Cường6
10IO67678Ohttps://img.uploadbeat.me/image/9e81e6862dc1c49f9dd0.jpgAnh Hoàng Anh5
11IOUBU8BChttps://zpsocial-f51-w240.zadn.vn/ba8225b7755f9b01c24e.jpgNguyễn Hoàng Anh5
12IW66BCFZhttps://img.uploadbeat.me/image/a4beccf31eb4f7eaaea5.jpgTinhnhumaykhoi5
13IW96E9UOhttps://img.uploadbeat.me/image/3d15beea64ad8df3d4bc.jpgBao Thanh5
14IWCF9UWWhttps://img.uploadbeat.me/image/0d4a7a13b3545a0a0345.jpgKieu Trang5
15IWZB68Z8https://img.uploadbeat.me/image/cbb65384d2c33b9d62d2.jpgMỹ Châu5
16IWBUFCDOhttps://img.uploadbeat.me/image/ea795fea3daed4f08dbf.jpgLê Cẩm Tú4
17IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung4
18IO6EBDWZhttps://img.uploadbeat.me/image/99e24b3aca7d23237a6c.jpgTư Nét3
19IO70IZU8https://img.uploadbeat.me/image/76e76feba5ac4cf215bd.jpgThành 71 bến tre chào anh em3
20IO8087F7https://img.uploadbeat.me/image/1d5e4f0684416d1f3450.jpgLi3
21IO87D6WZhttps://img.uploadbeat.me/image/37042827fb60123e4b71.jpgChien Tran3
22IO8EOCIOhttps://img.uploadbeat.me/image/898e1dd1e09609c85087.jpgBui Huu Nghia3
23IO8OW8D9https://img.uploadbeat.me/image/505ae26294257d7b2434.jpgTuoi Nguyen3
24IO9BUAC6https://img.uploadbeat.me/image/971769f3a4b44dea14a5.jpgKah3
25IO9WAUEBhttps://img.uploadbeat.me/image/9c36d958141ffd41a40e.jpg�TTN�3
26IOB6EEOBhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/c66016e374d79b89c2c6.jpgNguyen Hung3
27IOB99UDBhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/fa49ec0eaa8546db1f94.jpgMinh Thành3
28IOBBFBEUhttps://img.uploadbeat.me/image/0ea73559fc1e15404c0f.jpgTùng – nghe nhạc vàng 30 năm3
29IOBF7BEIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/35f84dffdc20337e6a31.jpgPhùng Thiện3
30IOBUEDAFhttps://img.uploadbeat.me/image/6f7764eaaaad43f31abc.jpgThientruc Duonghoang3
31IOBZ7AOUhttps://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/75d81ae3bb1e57400e0f.jpgNgô Tấn3
32IOIZ77U7https://f36-w240-zp.zdn.vn/f6ab64eaadab40f519ba.jpgHuong Phan3
33IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/1bb2e3912ed6c7889ec7.jpgLanh Vũ✨️19703
34IOOCC8IDhttps://zpsocial-f50-w240.zadn.vn/cc7bb3148b9264cc3d83.jpgHuyền Thi3
35IOU0AAFOhttps://img.uploadbeat.me/image/7b2a2932e2750b2b5264.jpgTấn Văn3
36IOU0IFA7https://f36-w240-zp.zdn.vn/a95cdcc69fa672f82bb7.jpgMinh Thieu Cao3
37IOUBOIZ6https://zpsocial-f42-w240.zadn.vn/99ec756784b668e831a7.jpgTimshel3
38IOUW8WO7https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/015d2c41a13b4e65172a.jpgHoàng Thị3
39IOWU668Ahttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/d639cd86510dbd53e41c.jpgPhạm Nhật Minh3
40IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh3
41IW6E06AZhttps://img.uploadbeat.me/image/4daa4de8caaf23f17abe.jpgNguyễn Thị Phụng3
42IW6E76CIhttps://img.uploadbeat.me/image/ec1916ceed8904d75d98.jpg꧁✿ Ngọc Vô Tâm ✿꧂3
43IW6FFZ6Ohttps://img.uploadbeat.me/image/0dc4919e41d9a887f1c8.jpgPhanxica3
44IW6Z8ADBhttps://img.uploadbeat.me/image/c49b8142c4052d5b7414.jpgNguyen Phuoc3
45IW706F69https://img.uploadbeat.me/image/385741e685a36cfd35b2.jpgSon Lam3
46IW7BDBAChttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/083fbbdcba7f56210f6e.jpgNguyen Lan3
47IW7D879Dhttps://img.uploadbeat.me/image/9557eee00ba7e2f9bbb6.jpgNgọc Lạc3
48IW7I9A6Chttps://img.uploadbeat.me/image/39f5af1265558c0bd544.jpgHoàng Thủy3
49IW807W6Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6c7b35d5b8ca57940edb.jpgLê Kinh Hiệp3
50IW87UA7Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/eaaf282bd16e3f30667f.jpgTHUẬN PHẠM3
51IW8B7ZIFhttps://img.uploadbeat.me/image/fd191be4dfa336fd6fb2.jpg✨Như Ngọc✨3
52IW8B87WIhttps://img.uploadbeat.me/image/afca1225c4622d3c7473.jpgHoa Huong Duong���3
53IW9U00OUhttps://zpsocial-f51-w240.zadn.vn/d5e5b86c3998d7c68e89.jpgThanh Uy3
54IWA6ZUE6https://img.uploadbeat.me/image/fa0104b684f16daf34e0.jpgNgười Hát Nhạc Buồn3
55IWAC6AD8https://img.uploadbeat.me/image/ee692657f7101e4e4701.jpgHằng Emma3
56IWCFBAFEhttps://img.uploadbeat.me/image/63f337eee2a90bf752b8.jpgTrường Đinh3
57IWDEOIZZhttps://img.uploadbeat.me/image/22af40532214cb4a9205.jpgVinhloc3
58IWEEOFFEhttps://img.uploadbeat.me/image/ec697d999ade73802acf.jpgTỐ TÂM3
59IWEW707Ohttps://img.uploadbeat.me/image/a9753212ee55070b5e44.jpgHuỳnh_Phi♡Yến_@19853
60IWEWIWZZhttps://f36-w240-zp.zdn.vn/b2f1af3f1d24f07aa935.jpgNguyen Van Tuong3
61IWF8EBOZhttps://img.uploadbeat.me/image/d7a7d5581d1ff441ad0e.jpgHồ Thị Mười3
62IWFAOD8Chttps://img.uploadbeat.me/image/fbcad9be40f9a9a7f0e8.jpgphước3
63IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính3
64IWFID0EIhttps://img.uploadbeat.me/image/d33c6e6cba2853760a39.jpgTrai Đất Mỏ3
65IWZ9BFBIhttps://img.uploadbeat.me/image/c92a3ab04df7a4a9fde6.jpgNấm Nà3
66IWZCDDODhttps://img.uploadbeat.me/image/05e55049d00e3950601f.jpgNguyễn Hoành Sơn3
67IWZCI9BZhttps://img.uploadbeat.me/image/6bbd095cc31b2a45730a.jpg♪℘Շ❤ßℴℒℯℛℴ♪3
68IWZCUDZChttps://img.uploadbeat.me/image/44a68e4a2a0dc3539a1c.jpgMimoza3
69IO6BB9FChttps://f31-w240-zp.zdn.vn/5f65216769f183afdae0.jpgHoàng Thùy3
70IO7O6ECOhttps://img.uploadbeat.me/image/d42edeaf12e8fbb6a2f9.jpgPhượng 199@3
71IOB6ZOF7https://img.uploadbeat.me/image/038e488c8ccb65953cda.jpgKhánh Linh 68113
72IOBFEBC0https://zpsocial-f53-w240.zadn.vn/8fadee53ffa211fc48b3.jpgNgọc Vân Cute3
73IOBO878Zhttps://img.uploadbeat.me/image/384b052ec3692a377378.jpgLinh Nguyễn3
74IOBOFAZIhttps://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/3e23d3397b23957dcc32.jpgPhạm Văn Tường3
75IOBZCB08https://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/c5e7170d397ed7208e6f.jpgLê Minh Khôi3
76IW67WD67https://img.uploadbeat.me/image/fb4efdcc3a8bd3d58a9a.jpgthinhga3
77IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/3a80daad18eaf1b4a8fb.jpgHiên?Hiển🐭3
78IW9EECDZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ff9f04d230aca54931b.jpgHằng Dương3
79IWCDABEAhttps://img.uploadbeat.me/image/32d66c52b815514b0804.jpgNGỌCBICH3
80IWCOD69Whttps://img.uploadbeat.me/image/f798e0c03e87d7d98e96.jpgCậu 3 Lang Thang ☕️3
81IWDC9OB7https://img.uploadbeat.me/image/c784e2bf18f8f1a6a8e9.jpgLequangbinh3
82IWFZZ70Ehttps://img.uploadbeat.me/image/cda1db6dd22a3b74623b.jpgHoa Ha3

GIải thưởng tổng

Mỗi kỳ sẽ bao gồm 3 câu hỏi, chỉ cần trả lời đúng các câu hỏi, bạn sẽ tích luỹ được điểm của câu hỏi đó.

Tiêu chí phụ khi bằng điểm: căn cứ vào thành tích của từng kỳ.

Giải nhất: 300 xu VÀNG

Giải nhì: 200 xu VÀNG

Giải ba: 100 xu VÀNG

Giải khuyến khích top 50: 20 xu VÀNG

GIải thưởng từng kỳ

Mỗi kỳ có 10 giải thưởng cho 10 người có câu trả lời đúng, có con số dự đoán số người tham gia gần đúng nhất và sớm nhất.

Top 10: 500 xu BẠC