[QUIZ] ĐỐ VUI BOLERO SỐ 3

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Ca khúc mà nhạc sĩ Ngân Giang viết cho vợ mình nói về việc 2 người sẽ cưới vào mùa đông là ca khúc nào?https://i.imgur.com/GVbuSBF.pngMùa Đông Của AnhChờ ĐôngTrời Đã Sang ĐôngHẹn Đông