[QUIZ] ĐỐ VUI BOLERO SỐ 4

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Lời bài hát sau đây là của ca khúc nào?https://i.postimg.cc/65KGqV9p/d-z-31.pngMàu Xanh NoelDư Âm Mùa Giáng SinhGiáng Sinh Kỷ NiệmMùa Giáng Sinh Xưa