[QUIZ] ĐỐ VUI DU LỊCH Số 2 – TIẾNG GỌI BIỂN XANH

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Đây là địa danh nào?https://media.gody.vn/images/phu-yen/bai-xep/3-2018/38640286-20180301032453-phu-yen-bai-xep.jpgĐầm Trầu – Côn ĐảoBãi Xép – Phú YênVịnh Lăng Cô – HuếBiển Lý Sơn – Quảng NgãiVịnh Triều Dương – Phú Quý