[QUIZ] KẾT QUẢ ĐỐ VUI BOLERO SỐ 3

Đáp án đúng là ca khúc Chờ Đông!

Đã có 44 bạn đã trả lời chính xác trong Đố Vui Bolero – Kỳ 3 này!

Sau đây, xin chúc mừng 10 bạn có đáp án đúng và dự đoán gần đúng nhất!

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWAU6B0Ahttps://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/0a59072b777c9822c16d.jpgHồng Trương50
2IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘37
3IWB7ZCD6https://img.uploadbeat.me/image/b4a0baa720e0c9be90f1.jpgNguyễn Duy Hoàng30
4IW7I80CEhttps://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/ebafff9a392ed6708f3f.jpgNguyenthihuyen30
5IOB0B7C0https://img.uploadbeat.me/image/be8c57d1ac9645c81c87.jpgTulip59
6IOBO878Zhttps://zpsocial-f51-w240.zadn.vn/4eca59f78efb60a539ea.jpgLinh Nguyễn27
7IOIUZEEOhttps://img.uploadbeat.me/image/20367d340773ee2db762.jpgGóc Khuất20
8IOA9DDC6https://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/eb620f3c2583cadd9392.jpgTan My Phuong68
9IW90F6FAhttps://img.uploadbeat.me/image/6b8adb0fcc4825167c59.jpgVũ Vân75
10IO0Z6CF7https://zpsocial-f54-w240.zadn.vn/c3f5bd561d67f339aa76.jpgKk9

Quà tặng cho 10 người chơi có đáp án đúng và dự đoán số người gần đúng nhất

100 xu BẠC