[QUIZ] KẾT QUẢ ĐỐ VUI DU LỊCH 3 – NON XANH NƯỚC BIẾC

Địa danh trên ảnh: Đầm Vân Long – Bình Định

88 bạn đã trả lời đúng câu hỏi trên!

Xin chúc mừng 10 người chơi có câu trả lời đúng, có dự đoán số người chơi gần đúng nhất và sớm nhất trong ĐỐ VUI DU LỊCH – KỲ 3!

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW90BDCIhttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/7178505cbb9054ce0d81.jpgTomcruiser85
2IO9IIEZBhttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/c2f8197edaeb36b56ffa.jpgVũ Ngọc Hoàng99
3IO8A0ZFUhttps://zpsocial-f43-w240.zadn.vn/2bfeff5ab90a55540c1b.jpgHoa Biển100
4IWF00CO9https://img.uploadbeat.me/image/82af4ec34687afd9f696.jpgNguyễn Thu Hương100
5IW7D8UDOhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/c76a05693922d57c8c33.jpgNgọc Long101
6IWDAZ96Ahttps://f37-w240-zp.zdn.vn/4f2009cd2bf4c6aa9fe5.jpgDương Tuyền56
7IWZCZAU9https://zpsocial-f40-w240.zadn.vn/13331346c2742f2a7665.jpgĐầu Bạc111
8IOAF7ADEhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/0036eb4af12c1f72463d.jpgNgọc Lê50
9IW7W7EF9https://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/963abd4823d4cc8a95c5.jpgMinh Tuyết113
10IW7UWU66https://zpsocial-f43-w240.zadn.vn/fe8232d35704bb5ae215.jpgThe Manh Tuan45
11IWDEA9D7https://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/92bcf5d5ab9e47c01e8f.jpgNguyễn Trước45

Quà tặng cho 10 người chơi có đáp án đúng và dự đoán số người gần đúng nhất

100 xu BẠC