[QUIZ] KẾT QUẢ ĐỐ VUI DU LỊCH – SỐ 2

Địa danh trên ảnh Bãi Xép – Phú Yên (Nguồn ảnh: gody.vn)

51 bạn đã trả lời đúng câu hỏi trên!

Xin chúc mừng 10 người chơi có câu trả lời đúng, có dự đoán số người chơi gần đúng nhất và sớm nhất trong ĐỐ VUI DU LỊCH – KỲ 2!

Vinh Huỳnh

Số dự đoán: 50

Đào Ngọc Sơn Tuyền

Số dự đoán: 50

Kiến Hùng

Số dự đoán: 45

Nguyễn Tâm

Số dự doán: 35

Lan Le

Số dự đoán: 33

Hương Ruby

Số dự đoán: 26

Bảnh

Số dự đoán: 25

Nguyễn Thị Năng

Số dự đoán: 25

Minh Trí

Số dự đoán: 20

Truong Thi Minh Nguyet

Số dự đoán: 20

PHẦN THƯỞNG

Quà tặng cho 10 người chơi có đáp án đúng và dự đoán số người gần đúng nhất

100 xu BẠC

Sao chép liên kết thành công