[QUIZ] Kết quả dự đoán Worldcup theo trận

TRẬn 64. Chung Kết: Argetina – Pháp

Kết quả: Argentina

Tổng số người dự đoán đúng: 115

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IO77E7EBhttps://zpsocial-f42-w240.zadn.vn/b276e54e707a9c24c56b.jpgNamSG111
2IOA7BU6Uhttps://img.uploadbeat.me/image/a23f4107c040291e7051.jpgHồng Hạnh❤️123
3IOB8IWD0https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/66dc1396555ab904e04b.jpgHa Phuong124
4IWCDE6COhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/318459632909c6579f18.jpgNguyễn Anh Tuấn105
5IW67WD67https://img.uploadbeat.me/image/47b33fb5bcf255ac0ce3.jpgThinh Ga125
6IWA68D6Uhttps://img.uploadbeat.me/image/a153b7ed5ba9b2f7ebb8.jpgTHANH NIÊN VIỆT NAM128
7IW8FDU97https://img.uploadbeat.me/image/10462c39d47e3d20646f.jpgTrầm Hoàng Dũng99
8IW8AOA0Ihttps://img.uploadbeat.me/image/e9a28e2462638b3dd272.jpg❤️❤️90
9IW7ACAUFhttps://img.uploadbeat.me/image/fe7c500b654c8c12d55d.jpgN B H145
10IWDWAEBWhttps://img.uploadbeat.me/image/2e5f193a607d8923d06c.jpgMT-PT 59159

TRẬn 63. Tranh Hạng 3: Croatia – Ma Rốc

Kết quả: Croatia

Tổng số người dự đoán đúng: 26

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh28
2IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử30
3IO70IZU8https://img.uploadbeat.me/image/55543c37db70322e6b61.jpgThành 71 bến tre chào anh em21
4IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx32
5IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban32
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi32
7IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
8IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav35
9IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa35
10IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm36

TRẬn 62. Bán Kết: Pháp – Ma Rốc

Kết quả: Pháp

Tổng số người dự đoán đúng: 48

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm48
2IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền50
3IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín46
4IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA45
5IWZ978EUhttps://img.uploadbeat.me/image/bf86f51d735a9a04c34b.jpgPhan Lộc45
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi45
7IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh43
8IWZ978CZhttps://img.uploadbeat.me/image/3d07f712ab55420b1b44.jpgTaurus55
9IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭40
10IW7CWE0Ohttps://img.uploadbeat.me/image/1df138195d5eb400ed4f.jpgLan Ngoc40

TRẬn 61. Bán Kết: Argentina – Croatia

Kết quả: Argentina

Tổng số người dự đoán đúng: 36

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
2IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị35
3IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35
4IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
5IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa35
6IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm35
7IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền33
8IWZ979U6https://img.uploadbeat.me/image/8cf6a0303777de298766.jpgThạch Mộng32
9IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng32
10IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân31

TRẬn 60. Vòng Tứ Kết: Anh – Pháp

Kết quả: Pháp

Tổng số người dự đoán đúng: 33

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân32
2IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛34
3IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị35
4IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO35
5IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi35
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
7IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
8IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
9IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử30
10IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy29

TRẬn 59. Vòng Tứ Kết: Ma Rốc – Bồ Đào Nha

Kết quả: Ma Rốc

Tổng số người dự đoán đúng: 15

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền15
2IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm15
3IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12
4IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/40dfea639024797a2035.jpgLanh Vũ✨️197020
5IWE8IFUEhttps://img.uploadbeat.me/image/7305fea455e3bcbde5f2.jpgÁnh Tuyết ☘️☘️10
6IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu21
7IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO21
8IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi7
9IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
10IW6F8O9Ahttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/e0dcd8a46fb680e8d9a7.jpgLâp Bya25

TRẬn 58. Vòng Tứ Kết: Argentina – Hà Lan

Kết quả: Argentina

Tổng số người dự đoán đúng: 35

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
2IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
3IWEWUU6Ahttps://img.uploadbeat.me/image/c0948968092fe071b93e.jpgĐức35
4IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu32
5IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng38
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi32
7IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy39
8IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx30
9IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử40
10IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30

TRẬn 57. Vòng Tứ Kết: Brazil – Croatia

Kết quả: Croatia

Tổng số người dự đoán đúng: 4

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh4
2IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung2
3IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi17
4IOZ7C9F9https://img.uploadbeat.me/image/e17a9f97fcd0158e4cc1.jpgThu Nguyen46

TRẬn 56. Vòng 1-8: Bồ Đào Nha – Thuỵ Sĩ

Kết quả: Bồ Đào Nha

Tổng số người dự đoán đúng: 33

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân33
2IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘32
3IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
4IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
5IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav35
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga36
7IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh29
8IW87F697https://img.uploadbeat.me/image/bb4257b43bf3d2ad8be2.jpgNơi Xa28
9IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh28
10IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền28

TRẬn 55. Vòng 1-8: Tây Ban Nha – Ma Rốc

Kết quả: Ma Rốc

Tổng số người dự đoán đúng: 5

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi7
2IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘25
3IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
4IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO29
5IWDBUAC7https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpgHoàng Công Lý300000000

TRẬn 54. Vòng 1-8: Brazil – Hàn Quốc

Kết quả: Brazil

Tổng số người dự đoán đúng: 24

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo40
2IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga40
3IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav40
4IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭40
5IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử40
6IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh39
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng39
8IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu38
9IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘38
10IWZ979U6https://img.uploadbeat.me/image/8cf6a0303777de298766.jpgThạch Mộng44

TRẬn 53. Vòng 1-8: Nhật – Croatia

Kết quả: Croatia

Tổng số người dự đoán đúng: 24

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân25
2IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
3IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘27
4IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh29
5IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭30
6IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử30
7IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu32
8IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh32
9IOWO89ZFhttps://img.uploadbeat.me/image/6a11b8355072b92ce063.jpgLam32
10IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav34

TRẬn 52. Vòng 1-8: Anh – Senegal

Kết quả: Anh

Tổng số người dự đoán đúng: 47

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWZ978CBhttps://img.uploadbeat.me/image/e22eeca090e779b920f6.jpgBảnh45
2IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính55
3IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu37
4IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng37
5IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi35
7IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
8IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban35
9IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅34
10IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30

TRẬn 51. Vòng 1-8: Pháp- Ba Lan

Kết quả: Pháp

Tổng số người dự đoán đúng: 44

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh45
2IOU8IZBUhttps://img.uploadbeat.me/image/3f606cde0599ecc7b588.jpgNguyễn Hà Thanh50
3IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu38
4IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng38
5IW9FICW9https://zpsocial-f35-w240.zadn.vn/a75af0fd3e90d3ce8a81.jpgThanhnguyen37
6IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh36
7IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35
8IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
9IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính55
10IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban32

TRẬn 49. Vòng 1-8: Hà Lan – Mỹ

Kết quả: Hà Lan

Tổng số người dự đoán đúng: 38

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh39
2IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
3IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban28
4IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh26
5IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA25
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo25
7IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga25
8IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
9IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng25
10IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân25

TRẬn 48. THỤY Sĩ – SerbIA

Kết quả: Thụy Sĩ

Tổng số người dự đoán đúng: 17

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm19
2IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền15
3IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav20
4IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh20
5IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh13
6IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng25
8IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
9IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx8
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍN26

TRẬn 47. Brazil – Cameroon

Kết quả: Cameroon

Tổng số người dự đoán đúng: 3

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết1
2IW6UAOBIhttps://img.uploadbeat.me/image/3bdf3042a4054d5b1414.jpgPhạm Mạnh Sáu1
3IOOIZ8DIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpgMk Nguyễn Ngọc Tấn36963

TRẬn 46. Uruguay – Ghana

Kết quả: Uruguay

Tổng số người dự đoán đúng: 17

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh18
2IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa20
3IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛21
4IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm21
5IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍN23
6IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy9
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng28
8IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh30
9IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh30
10IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO3

TRẬn 45. Bồ Đào Nha – Hàn Quốc

Kết quả: Hàn Quốc

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền6
2IO7BW777https://img.uploadbeat.me/image/7f11ca2c316bd835817a.jpgcan thanh nguyen3
3IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
4IW7WWEU8https://img.uploadbeat.me/image/721aa1052642cf1c9653.jpgKiều Phương Thảo1
5IW600ZZChttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/a12813a52767cb399276.jpgNgọchoang26
6IOOIZ8DIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpgMk Nguyễn Ngọc Tấn36990

TRẬn 43. Nhật – Tây Ban Nha

Kết quả: Nhật

Tổng số người dự đoán đúng: 5

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IO7BW777https://img.uploadbeat.me/image/7f11ca2c316bd835817a.jpgcan thanh nguyen1
2IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo28
3IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh77
4IOOIZ8DIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpgMk Nguyễn Ngọc Tấn65990
5IWDBUAC7https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpgHoàng Công Lý500000000

TRẬn 41. CroATIA – Bỉ

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền8
3IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
2IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA10
4IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh17
5IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx25
6IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25

TRẬn 40. Mexico – Saudi Arabia

Kết quả: Mexico

Tổng số người dự đoán đúng: 17

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh19
2IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭15
3IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛15
4IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav20
5IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền9
6IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx8
7IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘27
8IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga28
9IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo28
10IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân28

TRẬn 39. Argentina – Ba Lan

Kết quả: Argentina

Tổng số người dự đoán đúng: 27

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh28
2IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛26
3IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh25
4IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi25
5IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
8IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban30
9IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng32
10IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân32

TRẬn 38. Úc – Đan mạch

Kết quả: Úc

Tổng số người dự đoán đúng: 4

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh4
2IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị25
3IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘31
4IOOIZ8DIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpgMk Nguyễn Ngọc Tấn85660

TRẬn 37. Tunisia – Pháp

Kết quả: Pháp

Tổng số người dự đoán đúng: 0

TRẬn 34. Senegal – Ecuador

Kết quả: Senegal

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO2
2IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh20
3IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
4IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
5IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
6IO79CCWBhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/c8e442c99a8375dd2c92.jpgDũng Nguyễn9919

TRẬn 33. Qatar – Hà LaN

Kết quả: Hà Lan

Tổng số người dự đoán đúng: 33

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy35
2IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
3IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
4IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh30
5IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban29
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh28
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng28
8IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘27
9IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh26
10IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx25

TRẬn 32. Bồ Đào Nha – Uruguay

Kết quả: Bồ Đào Nha

Tổng số người dự đoán đúng: 15

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12
2IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx20
3IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh20
4IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử20
5IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh24
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi25
7IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung2
8IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅31
9IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
10IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35

TRẬn 31. Brazil – Thụy Sĩ

Kết quả: Brazil

Tổng số người dự đoán đúng: 25

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi25
2IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav25
3IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa25
4IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA25
5IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử25
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh22
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng28
8IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭20
9IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban32
10IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅34

TRẬn 30. Ghana – Nhật

Kết quả: Ghana

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
2IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭20
3IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền20
4IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa20
5IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
6IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính36

TRẬn 29. Cameroon – Serbia

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh4
2IWBDWBA6https://img.uploadbeat.me/image/1a567992ecd5058b5cc4.jpgThuận CM11
3IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA15
4IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭20
5IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
6IWDBUAC7https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpgHoàng Công Lý500000000

TRẬn 28. Tây Ban Nha – Đức

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 9

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA15
2IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2.22341
3IO7BW777https://img.uploadbeat.me/image/7f11ca2c316bd835817a.jpgcan thanh nguyen0
4IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭20
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛20
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh20
7IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx85
8IOZZEII8https://img.uploadbeat.me/image/d4e8cb9649d1a08ff9c0.jpgĐức Hiền128
9IOOF80O0https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/489460c736fed9a080ef.jpgNgoc Thu2355

TRẬn 27. Croatia – Canada

Kết quả: Croatia

Tổng số người dự đoán đúng: 20

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa20
2IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh18
3IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử15
4IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘27
5IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng28
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
7IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
8IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭30
9IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh30
10IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35

TRẬn 26. Bỉ – Morocco

Kết quả: Morocco

Tổng số người dự đoán đúng: 0

TRẬn 25. nhật – costa rica

Kết quả: Costa Rica

Tổng số người dự đoán đúng: 4

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO2
2IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy11
3IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh16
4IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘18

TRẬn 24. Argentina – Mexico

Kết quả: Argentina

Tổng số người dự đoán đúng: 21

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA20
2IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính19
3IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi15
4IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘28
5IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng28
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
7IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛31
8IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx35
9IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử37
10IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh39

TRẬn 20. Anh – Mỹ

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 4

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính6
2IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO1.1
3IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh15
4IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav20

TRẬn 19. Hà Lan – Ecuador

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 5

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh15
2IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
3IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm68
4IOUFAUODhttps://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/dd7aafc2ebe704b95df6.jpgSong Thuy5272
5IO6ED8WAhttps://img.uploadbeat.me/image/9c43b48dcaca23947adb.jpgLanh Van120000

TRẬn 18. Qatar – Senegal

Kết quả: Senegal thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 18

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử18
2IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh20
3IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12
4IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛11
6IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav25
7IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA10
8IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh28
9IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
10IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy31

TRẬn 17. Xứ Wales – Iran

Kết quả: Iran thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh19
2IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy25
3IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi25
4IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘28
5IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng32
6IWDBUAC7https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpgHoàng Công Lý500000000

TRẬn 16. Brazil – Serbia

Kết quả: Brazil thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 29

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOOF68WOhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b27110cbe2f00eae57e1.jpgNhàn35
2IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh40
3IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛42
4IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA45
5IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh45
6IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh45
7IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm47
8IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh48
9IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban48
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘48

TRẬn 15. Bồ Đào Nha – Ghana

Kết quả: Bồ Đào Nha thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 27

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOOF68WOhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b27110cbe2f00eae57e1.jpgNhàn25
2IWBDWBA6https://img.uploadbeat.me/image/1a567992ecd5058b5cc4.jpgThuận CM31
3IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử37
4IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA15
5IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh15
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh40
7IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh41
8IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛41
9IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban42
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘42

TRẬn 14. Hàn Quốc – Uruguay

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 11

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW9WOIIBhttps://img.uploadbeat.me/image/c5033b94cfd3268d7fc2.jpgPhèo Anh Nhân12
2IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh15
3IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
4IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA20
5IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh26
6IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh26
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng35
8IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛45
9IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm45
10IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín59

TRẬn 13. ThỤy Sĩ – Cameroon

Kết quả: Thuỵ Sĩ thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 19

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh20
2IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘17
3IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12
4IOOF68WOhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b27110cbe2f00eae57e1.jpgNhàn30
5IWCF6AW9https://img.uploadbeat.me/image/8c6ee50b854c6c12355d.jpgLê Văn Viển30
6IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
7IOUEO8B8https://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/67750007bbb654e80da7.jpgThọ Trịnh30
8IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh32
9IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav35
10IWE6O8OOhttps://img.uploadbeat.me/image/826375cbff8c16d24f9d.jpgHoàng Anh2

TRẬn 10. Đức – Nhật

Kết quả: Nhật

Tổng số người dự đoán đúng: 6

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính5
2IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy19
3IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượ25
4IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng42
5IOOF80O0https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/489460c736fed9a080ef.jpgNgoc Thu45
6IOZC8AI9https://zpsocial-f50-w240.zadn.vn/e75a816163358d6bd424.jpgTrần Phụng234

TRẬn 9. Croatia – Morocco

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 5

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần15
2IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA20
3IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh29
4IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm49
5IWDBUAC7https://img.uploadbeat.me/image/2f1a2d7ca93b4065192a.jpgHoàng Công Lý600000000

TRẬn 8. Pháp – Úc

Kết quả: Pháp

Tổng số người dự đoán đúng: 31

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA45
2IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo50
3IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga50
4IWZ979W6https://img.uploadbeat.me/image/de13f96a822d6b73323c.jpgCông Anh50
5IOOIZ8DIhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/b10baa689e4971172858.jpgMk Nguyễn Ngọc Tấn50
6IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛11
7IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần52
8IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử57
9IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết4
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘58

TRẬn 6. ĐAN MẠCH – TUNISIA

Kết quả: Hòa

Tổng số người dự đoán đúng: 9

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
2IWDE8DUUhttps://img.uploadbeat.me/image/37b76243d6073f596616.jpgĐếm SAO2
3IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA25
4IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa30
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛50
6IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh50
7IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính65
8IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh96
9IWZ978DFhttps://img.uploadbeat.me/image/32005dd4a99340cd1982.jpgNlpV100000

TRẬn 5. ArGENTINA – SAUDI ARABIA

Kết quả: Saudi Arabia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 2

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa35
2IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh50

TRẬn 4. Mỹ – Xứ WALES

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 19

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUE0OUBhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/6392a55df0081e564719.jpgĐình Tám20
2IWDOEDUWhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/88cfb77f5c1eb340ea0f.jpgNT NGHIA15
3IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết1
4IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung1
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛1
6IWZ978F0https://img.uploadbeat.me/image/881dba1ba15c4802114d.jpgEreshkigall0
7IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban45
8IW9FICW9https://zpsocial-f35-w240.zadn.vn/a75af0fd3e90d3ce8a81.jpgThanhnguyen50
9IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi55
10IWFUU979https://img.uploadbeat.me/image/373810eaa9ae40f019bf.jpgNguyễn Trường Sơn56

GIải thưởng TRẬN

Mỗi trận có 10 giải thưởng cho 10 người có kết quả dự đoán trúng, có con số sự đoán gần đúng nhất và sớm nhất.

(Kết quả dự đoán được khoá trước giờ bắt đầu mỗi trận đấu)

Vòng loại: 100 xu BẠC

Vòng 1/8: 5 xu VÀNG + 200 xu BẠC

Vòng tứ kết: 5 xu VÀNG + 300 xu BẠC

Vòng bán kết: 10 xu VÀNG + 500 xu BẠC

Trận tranh 3-4: 20 xu VÀNG + 500 xu BẠC

Trận chung kết: 50 xu VÀNG + 1000 xu BẠC