[QUIZ] VUI DU XUÂN – KẾT QUẢ THEO KỲ

KỲ 2. LỄ HỘI MÙA XUÂN – MIỀN BẮC

Đáp án:

  • Câu 1: Hội chùa Hương
  • Câu 2: Mùng 4 âm lịch
  • Câu 3: Hội Nghinh Ông

Tổng số người tham gia: 69

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOBO878Zhttps://img.uploadbeat.me/image/384b052ec3692a377378.jpgLinh Nguyễn79
2IO6BB9FChttps://f31-w240-zp.zdn.vn/5f65216769f183afdae0.jpgHoàng Thùy98
3IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ec81517fa50130e4a41.jpgSuongvo100
4IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/38c46baaa5ed4cb315fc.jpgNguyễn Nga100
5IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/3a80daad18eaf1b4a8fb.jpgHiên?Hiển🐭120
6IOAOA0F6https://img.uploadbeat.me/image/52322726d6613f3f6670.jpgMai Anh121
7IOAFOA6Ahttps://img.uploadbeat.me/image/9ff1e7a70de0e4bebdf1.jpgNobitav123
8IWCDABEAhttps://img.uploadbeat.me/image/32d66c52b815514b0804.jpgNGỌCBICH15
9IOBA77ZBhttps://img.uploadbeat.me/image/ab31e5f729b0c0ee99a1.jpgTuấn Vân �khàn-cún�127
10IO7O6ECOhttps://img.uploadbeat.me/image/d42edeaf12e8fbb6a2f9.jpgPhượng 199@8

KỲ 1. TRĂM HOA ĐUA NỞ

Đáp án:

  • Câu 1: Làng hoa Sa Đéc
  • Câu 2: Tây Bắc
  • Câu 3: Hoa mai, hoa đào

Tổng số người tham gia: 119

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOAFOA6Ahttps://img.uploadbeat.me/image/9ff1e7a70de0e4bebdf1.jpgNobitav119
2IOAOA0F6https://img.uploadbeat.me/image/52322726d6613f3f6670.jpgMai Anh120
3IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/1bb2e3912ed6c7889ec7.jpgLanh Vũ✨️1970120
4IW686DI6https://img.uploadbeat.me/image/b5f46648fe0f17514e1e.jpgKimCương Nt124
5IO87D6WZhttps://img.uploadbeat.me/image/37042827fb60123e4b71.jpgChien Tran100
6IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy79
7IOUBU8BChttps://zpsocial-f51-w240.zadn.vn/ba8225b7755f9b01c24e.jpgNguyễn Hoàng Anh75
8IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ec81517fa50130e4a41.jpgSuongvo70
9IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/38c46baaa5ed4cb315fc.jpgNguyễn Nga65
10IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh55

GIải thưởng từng kỳ

Mỗi kỳ có 10 giải thưởng cho 10 người có câu trả lời đúng, có con số dự đoán số người tham gia gần đúng nhất và sớm nhất.

Top 10: 500 xu BẠC