[QUIZ] VUI DU XUÂN KỲ 2 – LỄ HỘI MÙA XUÂN – MIỀN BẮC

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Lễ hội chùa chiềng nào ở miền Bắc kéo dài và lớn nhất trong năm?https://i.imgur.com/gEk4Kvs.pngHội chùa HươngHội Yên TửHội LimHội Phù Đổng
111Lễ hội chùa Keo được tổ chức vào ngày nào của tháng Giêng?https://i.imgur.com/fJJo5HP.pngMùng 4 âm lịchMùng 5 âm lịchMùng 6 âm lịchMùng 7 âm lịch
111Đâu không phải tên một lễ hội mùa xuân miền Bắc?https://i.imgur.com/HrV1eJg.pngHội LimHội chùa HươngHội Nghinh ÔngHội Đền Gióng