Tâm sự cùng âm nhạc

Chương trình là nơi để bạn gửi gắm tâm sự, lời cảm ơn, động viên và chia sẻ cho nhau những câu chuyện dễ thương, thú vị của mình tại sân chơi Karaoke trên ứng dụng miễn phí KAKA. Chương trình được phát hành vào 19h tối mỗi thứ 3 hàng tuần.

TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 8)

LỜI GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình “Tâm sự cùng âm nhạc” số 8. Chương trình được phát hành vào 19h tối mỗi thứ 3 hàng tuần, tại mục thông báo cá nhân trên ứng dụng KAKA. “Tâm sự cùng âm nhạc” là nơi để bạn gửi gắm những … Continue reading TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 8)

TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 7)

LỜI GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình “Tâm sự cùng âm nhạc” số 7. Chương trình được phát hành vào 19h tối mỗi thứ 3 hàng tuần, tại mục thông báo cá nhân trên ứng dụng KAKA. “Tâm sự cùng âm nhạc” là nơi để bạn gửi gắm những … Continue reading TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 7)

TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 3)

LỜI GIỚI THIỆU Nhằm kết nối cộng đồng yêu Karaoke, KAKA ra mắt chương trình mới mang tên “Tâm Sự Cùng Âm Nhạc” – nơi mà bạn có thể giãi bày câu chuyện ngắn của mình về gia đình, công việc cũng như bạn bè tại KAKA. Chương trình sẽ diễn ra thường xuyên vào … Continue reading TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 3)

TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 2)

LỜI GIỚI THIỆU Nhằm kết nối cộng đồng yêu Karaoke, KAKA ra mắt chương trình mới mang tên “Tâm Sự Cùng Âm Nhạc” – nơi mà bạn có thể giãi bày câu chuyện ngắn của mình về gia đình, công việc cũng như bạn bè tại KAKA. Chương trình sẽ diễn ra thường xuyên vào … Continue reading TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (SỐ 2)

TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (Số 1)

LỜI GIỚI THIỆU Nhằm kết nối cộng đồng yêu Karaoke, KAKA ra mắt chương trình mới mang tên “Tâm Sự Cùng Âm Nhạc” – nơi mà bạn có thể giãi bày câu chuyện ngắn của mình về gia đình, công việc cũng như bạn bè tại KAKA. Chương trình sẽ diễn ra thường xuyên vào … Continue reading TÂM SỰ CÙNG ÂM NHẠC (Số 1)


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.