Test user opinion SC

QuestionThumbopt1opt1-destopt2opt2-destopt3opt3-destopt4opt4-dest
Bạn có biết về xu VÀNG của KAKA?https://blog.kaka.me/wp-content/uploads/2022/11/3-1.pngTôi không biết về xu Vànghttps://blog.kaka.me/thu-ngo-ban-da-hieu-ve-xu-vang/Tôi không biết cách mua xu Vànghttps://blog.kaka.me/huong-dan-cach-nap-xu-vang/Tôi không cần dùnghttps://blog.kaka.me/thu-ngo-ban-yeu-thich-kaka/Tôi muốn nạp xukaka://topup