THỂ LỆ TRANG TRÍ GIÁNG SINH

THỂ LỆ
TRANG TRÍ GIÁNG SINH

🎄 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

🎄 THỂ LỆ CHUNG

1. Làm nhiệm vụ để hoàn thành trang trí cây thông, bạn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Phần thưởng sẽ được trao ngay khi bạn hoàn thành trang trí cây thông theo từng cấp độ 1, 2 và 3.

2. Sự kiện Trang Trí Giáng Sinh sẽ diễn ra thành 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 16/12 – 19/12
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 20/12 – 22/12
  • Giai đoạn 3: Từ ngày 23/12 – 25/12

3. Mỗi giai đoạn người chơi sẽ được mở thêm các nhiệm vụ để trang trí cây thông giáng sinh theo từng cấp độ: 1, 2 và 3.

4. Hoàn thành trang trí cây thông cấp độ 1, hệ thống sẽ mở ra nhiệm vụ mới để trang trí cấp độ 2 và cấp độ 3.

5. Nhiệm vụ mỗi cấp độ cây thông sẽ tách biệt với nhau, không cộng dồn và được làm mới hoàn toàn.

6. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện.

🎄 THỂ LỆ NHẬN QUÀ

1. Danh hiệu Giáng Sinh sẽ có thời hạn đến hết ngày 25/12/2022.

2. Quà Ông Già Tuyết sẽ ưu tiên tặng vào bản thu được ghim, nếu bạn không có bản thu được ghim sẽ ưu tiên tặng vào bản thu mới nhất.

3. Nếu bạn không có bất kỳ bản thu, KAKA sẽ kéo dài thời gian tặng quà Ông Già Tuyết đến hết 31/12/2022.

4. Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin Zalo Chăm Sóc Khách Hàng: 077 6565085.