Thông báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng

Chào bạn, tài khoản của bạn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng từ KAKA.

KAKA sẽ tạm thời tắt chức năng nhận quà cũng như hạn chế mức độ tương tác của bạn.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Zalo Chăm Sóc Khách Hàng: 077 6565085